โครงการจัดการศึกษาพิเศษ

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโครงการจัดการศึกษาพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 33 โครงการ โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 5 โครงการ ระดับปริญญาโท 26 โครงการ ระดับปริญญาเอก 2 โครงการ ทั้งนี้รายชื่อโครงการจัดการศึกษาพิเศษ ข้อมูลการเปิดใหม่ของโครงการจัดการศึกษาพิเศษ และสรุปรายชื่อโครงการที่ปิดหลักสูตรแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์ pdf Download 

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th