กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อกองแผนงาน

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

con address 15 ถ.กาญจนวนิช
     อำเภอหาดใหญ่
     จังหวัดสงขลา 90110

con tel0 7428 2062

con fax0 7455 8956 และ 0 7444 6930

 

You are here: Home ติดต่อเรา