งานยุทธศาสตร์

 

 p5rคุณฐิติรัชต์ ไม้เรียง
นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ
ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์

imagestt0 7428 2066 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

p6rคุณชนกานต์ ทองจำนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

imagestt0 7428 2066 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p8rคุณเลขา บริพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

imagestt0 7428 2066 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p03คุณนงพงา สัจกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ

imagestt0 7428 2066 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p4r
คุณธีรยุทธ์ เกลี้ยงสง
นักวิชาการอุดมศึกษา

imagestt0 7428 2063 imagesca907kih This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th