กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บุคลากรงานวิเคราะห์และประสานการวางแผน

 

 p11r
คุณผดุงศักดิ์ อรนพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ตำแหน่ง หัวหน้างานวิเคราะห์และประสานการวางแผน

imagestt0 7428 2065 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

p6rคุณชนกานต์ ทองจำนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

imagestt0 7428 2066 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p8rคุณเลขา บริพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

imagestt0 7428 2066 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p5rคุณฐิติรัชต์ ไม้เรียง
นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ

imagestt0 7428 2066 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p03คุณนงพงา สัจกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ

imagestt0 7428 2066 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
You are here: Home ข้อมูลทั่วไป บุคลากรกองแผนงาน บุคลากรงานวิเคราะห์และประสานการวางแผน