ภารกิจอำนวยการ

p3rคุณสุชาดา ทิพรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

imagestt0 7428 2063 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p7rคุณเชาวรัตน์ รัตนสุวรรณ์
พนักงานธุรการ

imagestt0 7428 2063 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th